Quicksort

8 Dec
neboli rychlé řazení je jeden z nejrychlejších řadicích
algoritmu zalořených na porovnávání dvou prvku.
Jeho přůměrná časonvá složitost je vůbec nejlepší možná a to  (O(N log2 N)).
Kde O je Asymptotická složitost a N je počet prvků, ktreré chceme seřadit.
V nejhorším případě seřazení trvá O(N2) tomu, ale lze většinou předejít volbou vhodného pivotu.

Jak to Funguje:

function quicksort(‘array’)
if length(‘array’) ≤ 1
return ‘array’  // an array of zero or one elements is already sorted
select and remove a pivot value ‘pivot’ from ‘array’
create empty lists ‘less’ and ‘greater’
for each ‘x’ in ‘array’
if ‘x’ ≤ ‘pivot’ then append ‘x’ to ‘less’
else append ‘x’ to ‘greater’
return concatenate(quicksort(‘less’), ‘pivot’, quicksort(‘greater’)) // two recursive calls

\sefeff

wasdawsd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: